Phòng Họp

 

 • Vinh Doanh
  Vinh Doanh

  Vị trí: Tầng 4
  Diện tích: 150 m2
  Sức chứa tối đa: 120

 • Vinh Giang
  Vinh Giang

  Vị trí: Tầng 4
  Diện tích: 150 m2
  Sức chứa tối đa: 150

 • Quang Trung Ballrooom
  Quang Trung Ballrooom

  Vị trí: Tầng 4
  Diện tích: 630 m2
  Sức chứa tối đa: 600

Facebook chat